Czytaj więcej LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
Czytaj więcej
Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej 
Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia
Czytaj więcej
Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Czytaj więcej
List Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Czytaj więcej
DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH
Czytaj więcej
Domowa liturgia Wielkiego Tygodnia – Wielkanoc – Nowe Miasteczko 2020
Czytaj więcej
Zmarł Ks. Proboszcz Bogdan Kusiak
Czytaj więcej
Zarzadzenie dotyczące posług duszpasterskich podczas epidemii
Czytaj więcej
Czytaj więcej
KOMUNIKAT!!!
Wiecej wydarzeń