Ministranci

 

Ministranci odpowiedzialni są za oprawę liturgiczną Mszy św. i nabożeństw. Pomagają też w organizacji różnych inicjatyw duszpasterskich.  Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek  przed Mszą świętą wieczorną o godz. 16.30. Natomiast w każdą sobotę organizowane jest wyjście na orlik lub halę do Szkoły Podstawowej.  Opiekunem ministrantów jest ks. Alek Zielonka.

W Niedzielę Chrystusa Króla z rąk Ks. Proboszcza chłopcy z naszej parafii zostali oficjalnie przyjęci do Liturgicznej Służby Ołtarza, składając przyrzeczenia i przyjmując uroczysty  strój ministrancki. Natomiast w Niedzielę Palmową do grona kandydatów przystąpiło 8 chłopców, którzy przygotowują się do Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Nasi ministranci grają w halowej lidze ministranckiej diecezji zielonogórsko – gorzowskiej i spotykają się na towarzyskich meczach piłki nożnej z ministrantami z sąsiednich parafii naszego dekanatu. Z otrzymanych ofiar z kolędy, ze sprzedaży kremówek i pączków, mieli możliwość wyjazdu na zimowisko do Harrachova. Wraz z ks. opiekunem w miarę możliwości udają się  na basen, kręgle i do kina.

 

FORMACJA

 

Kandydat – osoba przygotowująca się do służby ministranckiej. Szkolenie odbywa się 6 miesięcy, polega ono na nauce służby liturgicznej i obserwacji specyfiki służby ministranckiej. Kandydat nie ma jeszcze oficjalnego stroju.

Ministrant – osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych. Po zakończeniu kandydatury ministrant otrzymuje komżę, a po złożeniu przyrzeczeń – oficjalny strój ministrancki.

 

Lektor – osoba odpowiedzialna za przekazywanie Słowa Bożego, czytając czytania mszalne, intencje modlitwy powszechnej oraz wykonując psalmy. Lektor ubrany jest w albę, przewiązaną paskiem. Lektorem może zostać ministrant od II klasy gimnazjum, po uprzednim przygotowaniu.