Apostolat Maryjny

 

Cechą charakteryzującą apostołów Maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim mającym potrzeby duchowe i materialne.Osoby należące do Stowarzyszenia ożywia pokora, warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej do uświęcenia własnego i bliźnich.Osoby należące do Stowarzyszenia pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się do Jej dyspozycji.  Nasza wspólnota Apostolatu Maryjnego (Stowarzyszenia Cudownego Medalika) powstała w grudniu 2011 r.  i liczy 23 osoby. Na początku do Apostolatu należało 8 osób, które w Otyniu złożyły Najświętszej Maryj Pannie uroczyste przyrzeczenie z troską w walce. zwycięstwo dobra. Apostolat Maryjny spotyka się w ostatnią niedzielę miesiąca, natomiast podczas spotkania odmawiany jest różaniec oraz lektura Pisma Świętego. Apostolat zajmuje się także rozpowszechnianiem Cudownego Medalika i odmawia także różaniec biblijny. Apostolat Maryjny z naszej parafii bierze czynny udział w duszpasterstwie diecezjalnym, uczestnicząc w spotkaniach w Otyniu, Świebodzinie, oraz w czuwaniach corocznych, natomiast 8 grudnia każdego roku Apostolat Maryjny uczestniczy w uroczystej Eucharystii.