Nasi księża

Proboszcz Ks.  Bogdan Kusiak

                                                                            

Ksiądz Bogdan Kusiak jest proboszczem z 20 letnim stażem w parafii pod wezwaniem świętego Jana od Krzyża w miejscowości Starosiedle, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

„Wspaniały człowiek, wspaniały ksiądz, człowiek – dusza. Ks Bogdan z każdym się dogada, podejmuje trud remontu kościołów, a ma w parafii 6 obiektów. Pomocny, otwarty, dobry gospodarz. Za swoją troskę o kościoły otrzymał odznaczenie od konserwatora zabytków.” Od 1 sierpnia 2018 r. decyzją JE ks biskupa Tadeusza Lityńskiego został naszym proboszczem. Niech patronka nasza, św. Maria Magdalena czuwa nad naszym pasterzem i prowadzi na dalszej drodze kapłańskiego posługiwania w Nowym Miasteczku. 

Wikariusz Ks. Alek Zielonka

                                                                        

Ks. Alek Zielonka, urodzony w Gura-Humorului (Rumunia) na Bukowinie, po ukończeniu szkoły podstawowej w Nowym Sołońcu na Bukowinie (1992) i niższego seminarium duchownego w Bacău (1996), rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Jassach. W 1999 r. został przeniesiony do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie w celu dalszej formacji teologicznej. Studia magisterskie ukończył w 2003 r., na KUL pracą magisterską p.t. „Dzieje sanktuarium maryjnego w Kaczyka na Bukowinie do 2001” napisaną pod kierunkiem Ks. Prof. dr hab. Marka Zahajkiewicza. Święcenia kapłańskie przyjął 24.06.2003 r., w Jassach i przez 6 lat pracował w Suczawie, Pojana Mikuli oraz Bacău. Skierowany w 2009 r., na studia specjalistyczne, obronił w 2015 r. rozprawę doktorską p.t. „Kościół katolicki obrządku łacińskiego na Bukowinie (1900-1940), w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na KUL Jana Pawła II, pod kierunkiem Ks. prof. dr hab. Jana Walkusza. W badaniach naukowych zajmuje się sytuacją Kościoła na Bukowinie i w Rumunii, dziejami duchowieństwa katolickiego w Mołdawii i na Bukowinie, kulturą i dziejami rumuńskiej Polonii. W latach 2015-2017 pracował jako wikariusz parafii konkatedralnej w Zielonej Górze a od września 2017 r jest wikariuszem w Nowym Miasteczku.