Nasi księża

Proboszcz ks. kan. dr Dariusz Gronowski

                                                                                                                            

Ks. Dariusz Gronowski urodził się w 1971 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu przyjął święcenia kapłańskie w katedrze gorzowskiej 18 maja 1996 r. Przez pierwsze dwa lata kapłaństwa był wikariuszem w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie. W latach 1998-2003 odbył studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie potem został wykładowcą teorii komunikacji. Przez wiele lat pracował w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze. W latach 2003-2018 mieszkał jako rezydent w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, a od 2018 r. w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze na Jędrzychowie. Jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

* * *

Wikariusz ks. Alek Zielonka

                                                                        

Ks. Alek Zielonka, urodzony w Gura-Humorului (Rumunia) na Bukowinie, po ukończeniu szkoły podstawowej w Nowym Sołońcu na Bukowinie (1992) i niższego seminarium duchownego w Bacău (1996), rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Jassach. W 1999 r. został przeniesiony do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie w celu dalszej formacji teologicznej. Studia magisterskie ukończył w 2003 r., na KUL pracą magisterską p.t. „Dzieje sanktuarium maryjnego w Kaczyka na Bukowinie do 2001” napisaną pod kierunkiem Ks. Prof. dr hab. Marka Zahajkiewicza. Święcenia kapłańskie przyjął 24.06.2003 r., w Jassach i przez 6 lat pracował w Suczawie, Pojana Mikuli oraz Bacău. Skierowany w 2009 r., na studia specjalistyczne, obronił w 2015 r. rozprawę doktorską p.t. „Kościół katolicki obrządku łacińskiego na Bukowinie (1900-1940), w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na KUL Jana Pawła II, pod kierunkiem Ks. prof. dr hab. Jana Walkusza. W badaniach naukowych zajmuje się sytuacją Kościoła na Bukowinie i w Rumunii, dziejami duchowieństwa katolickiego w Mołdawii i na Bukowinie, kulturą i dziejami rumuńskiej Polonii. W latach 2015-2017 pracował jako wikariusz parafii konkatedralnej w Zielonej Górze a od września 2017 r jest wikariuszem w Nowym Miasteczku.