Ogłoszenia

Parafia pw św. Marii Magdaleny
Polna 2, 67-124 Nowe Miasteczo
tel. 68-388-82-29
email:nowemiasteczko@diecezjazg.pl

          XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.07.2020

  1. Dziś XIV Niedziela Zwykła. Na Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.  Intencja modlitewna na lipiec: Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada. 
  1. 2. Wakacyjny porządek Mszy świętych: 7.30 – Gołaszyn (nie ma Mszy w MM); 9.00 – OB; 10.30 – Popęszyce; 12.00 – OB. W okresie wakacyjnym w sobotę będą odprawiane Msze święte w Rejowie o 19.00 a w Borowie Polskim o 17.00. 
  1. Kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym czynna będzie w każdy wtorek po mszy świętej wieczornej. 
  1. Za tydzień druga niedziela miesiąca, ofiary złożone na tacę przeznaczone są na prace remontowo-budowlane w naszej parafii. Dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc.
  1. W środę po mszy świętej wieczornej zapraszamy do kościoła MM wszystkich przedstawicieli grup i wspólnot działających w naszej parafii, na spotkanie organizacyjne przed uroczystością odpustową. 
  1. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za pomoc w zorganizowaniu Mszy świętej pożegnalnej w intencji ks. Bogdana Kusiaka. Bóg zapłać za zorganizowanie poczęstunku przed kościołem. Paniom z Żywego Różańca za ciastka, myśliwym za bigos, pani Marii i pani Eli za pierogi, oraz panu Andrzejowi Włodarczakowi za zorganizowanie namiotu, stołów i ławek, Pani Danucie i panu Dariuszowi za dekorację oraz pani Justynie i rodzinie ks. Bogdana za oprawę muzyczną. Wszystkim, którzy swoją pracą włączyli się w dobry przebieg tych uroczystości składamy serdeczne podziękowania.
  1. W stan małżeński mają zamiar wstąpić: Rafał Bogacki i Gabriela Wdowiak zam. w Rejowie. 
  1. Prasa katolicka w zakrystii: „Niedziela” i  „Gość Niedzielny”. 

                                                                                                                         Nowe Miasteczko 05.07.2020

KOMUNIKAT DO WIERNYCH

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

 

W związku z rozszerzającą się epidemia nowego koronawirusa zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne. Mając jednak na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. tym kategoriom wiernych, którzy zostali wymienieni w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Korzystających z dyspensy zachęcam do śledzenia transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp.

Wszystkich zachęcam do gorliwej modlitwy. Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. W kolejne niedziele kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 

 

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Zielona Góra, 12 marca 2020 r.

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie koronawirusa

 

[…]

 

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia […], rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b) przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach” […]. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

b) zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

c) sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

 

[…]

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 12 marca 2020 r.