Peregrynacja obrazu św. Józefa

27 lutego 2019 ks_alek

„Milczeć, walczyć, kochać!” – to hasło przewodnie peregrynacji kopii obrazu św. Józefa z narodowego sanktuarium w Kaliszu, która rozpocznie się już 8 marca. Naszą parafię obraz nawiedzi dnia 11 – 12 maja. W oczekiwaniu na przybycie obrazu, polecamy naszą diecezję i naszą parafię szczególnej opiece św. Józefa, aby św. Józef wyprosił wszystkim potrzebne łaski a peregrynacja przyniosła oczekiwane owoce duchowe.

 Akt zawierzenia parafii
Święty Józefie, opiekunie Pana Jezusa, dziewiczy oblubieńcze Maryi i patronie
Kościoła Powszechnego. Pełni ufności w Twoją przemożną opiekę zawierzamy Ci
naszą parafię.
Patronie życia wewnętrznego, Twojej opiece oddajemy duszpasterzy, umocnij
ich w pasterskiej trosce o powierzony ich pieczy Lud Boży i dopomóż im
wzrastać w świętości.
Przeczysty Stróżu Dziewicy, roztocz swą opiekę nad osobami życia
konsekrowanego posługującymi w naszej parafii, niech gorliwie oddają się pracy
apostolskiej, a ich zgromadzenia zakonne obfitują w liczne powołania.
Głowo Świętej Rodziny, zawierzamy Ci wszystkie rodziny, a zwłaszcza ojców.
Uproś wzajemną miłość w rodzinach i pokój, pomagaj w wychowaniu dzieci,
wspieraj w codziennych troskach i kłopotach.
Potomku Dawida, polecamy Twemu wstawiennictwu każdego mężczyznę w
naszej parafii, aby za Twoim przykładem był gotowy słuchać Boga i pracować na
chwałę Bożą oraz pożytek bliźnich.
Troskliwy obrońco Chrystusa, roztocz swą opiekę nad dziećmi i młodzieżą, niech
jak Jezus wzrastają w latach, w mądrości i w łasce u Boga i ludzi! Dopomóż, aby
w sercach młodych ludzi z naszej parafii mogło rozwinąć się ziarno powołania
kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, aby w naszej diecezji nie zabrakło
kapłanów Jezusa Chrystusa.
Pociecho nieszczęśliwych, opiekuj się chorymi, cierpiącymi, bezrobotnymi,
bezdomnymi i tymi, którym najtrudniej dzisiaj żyć. Uproś nam uczynną miłość,
dzięki której będziemy potrafili przyjść im z pomocą.
Święty Józefie, spraw, abyśmy kontemplując przykład Twojego życia, potrafili
rozeznawać i wypełniać wolę Bożą. Niech we wszystkim będzie uwielbiony Bóg
w Trójcy Świętej jedyny, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.