Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303).

Cykl bierzmowania młodzieży zasadniczo trwa dwa lata i rozpoczyna się w siódmej klasie szkoły podstawowej z początkiem roku szkolnego i kończy w ósmej klasie w maju-czerwcu.

         Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

–        Na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej do sakramentu bierzmowania przystępują do egzaminu z wiedzy religijnej.

–        Oprócz uczestnictwa w szkolnych lekcjach religii, uczniowie uczestniczą w specjalnych spotkaniach i celebracjach formacyjnych.

–        Jeżeli kandydat do bierzmowania był ochrzczony w innej parafii, rodzice powinni dostarczyć świadectwo chrztu uzyskane u księdza proboszcza danej parafii.

Kalendarium I etapu przygotowań: wrzesień – sierpień:

 • Msza święta w niedziele i święta
 • Spowiedź: pierwsze piątki miesiąca i Msza św. pierwszopiątkowa
 • Spotkania comiesięczne

Obecność na spotkaniach zaznaczana jest w specjalnie do tego przygotowanych „dzienniczkach”.

Kalendarium II etapu przygotowań: wrzesień – czerwiec.

 • Spotkanie dla rodziców w terminie podanym w ogłoszeniach parafialnych – omówienie szczegółów dotyczących formacji w II etapie przygotowań
 • Spotkanie dla młodzieży: podział na grupy domowe i formacyjno – dyskusyjne – po spotkaniu dla rodziców
 • Dostarczenie metryk chrztu (dotyczy osób ochrzczonych poza naszą parafią): do końca listopada
 • Organizacja dnia skupienia

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu a bieżące sprawy należy rozwiązywać przez kontakt z duszpasterzem odpowiedzialnym za przygotowania młodzieży.

         Warunki przystąpienia do sakramentu bierzmowania:

 • Świadectwo dobrego życia i gorliwego uczestniczenia w życiu religijnym w parafii;
 • Regularne i gorliwe uczestnictwo w katechizacji szkolnej i parafialnej;
 • Pozytywna opinia katechety;
 • Deklaracja przystąpienia do sakramentu bierzmowania poświadczona przez Rodziców Kandydata.