Małżeństwo

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej co najmniej 3 miesiące przed planowaną uroczystością.

– Osoby ochrzczone w innej parafii powinni uzyskać u księdza proboszcza tejże parafii aktualne świadectwo chrztu.

– Narzeczeni muszą mieć ze sobą dokumenty poświadczające tożsamość (dowody osobiste).

– Koniecznymi dokumentami są zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej.

– Narzeczeni muszą przedstawić uzyskane w USC dokumenty poświadczające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego lub akt ślubu cywilnego,

– Narzeczeni przedstawiają również ostatnie świadectwo katechizacji (gimnazjum lub szkoła średnia).