Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do pierwszego przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii

 

Dzieci przygotowujące się do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii są przygotowywane w ramach nauczania religii w szkole oraz spotkań w kościele parafialnym. Dzieci pochodzące z parafii Nowe Miasteczko przystępują do wymienionych sakramentów w naszej parafii. Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii, rodzice powinni dostarczyć świadectwo chrztu uzyskane u księdza proboszcza parafii chrztu. Za dobre przygotowanie dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej odpowiedzialny jest nie tylko ksiądz, ale również rodzice dziecka, którzy przykładem swego postępowania i gorliwego uczestnictwa życiu sakramentalnym wspólnoty parafialnej najbardziej przyczyniają się do godnego, dobrego i radosnego przeżycia przez dziecko tej uroczystości.

Dzieci i rodzice uczestniczą w każdą niedzielę na Mszy św. Dzieci aktywnie uczestniczą przez: przygotowanie liturgii – czytania, śpiew psalmu, modlitwa powszechna, procesja z darami i śpiew.

Katechezy dla rodziców odbywają się raz w miesiącu po Mszy o godz. 12:00 w kościele Opatrzności Bożej.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej ma miejsce zwykle w ostatnią niedzielę maja o godz. 9.30 w kościele Opatrzności Bożej. Następnie dzieci uczestniczą codziennie na nabożeństwie majowym (lub czerwcowym) i Mszy św. przeżywając „Biały Tydzień” po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

W czasie przygotowania dzieci systematycznie uczestniczą:

  • w lekcjach religii w szkole i uczą się katechizmu
  • we Mszy św. obowiązkowo w niedzielę i święta
  • w nabożeństwach roku liturgicznego

Błogosławieństwa:

  • Różaniec – październik
  • Medalik – grudzień
  • Książeczki „Idę do Ojca” – styczeń
  • Świeca – luty
  • Obrazek pamiątkowy – podczas uroczystości Pierwszej Komunii

Dokumenty, jakie należy dostarczyć:

  • skrócony odpis aktu chrztu świętego, jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią;
  • zgodę księdza proboszcza, jeżeli dziecko zamieszkuje poza parafią katedralną.