Pogrzeb

Pogrzeb 

– Pogrzeby zgłaszamy w kancelarii lub dowolnemu duszpasterzowi.

– Należy mieć ze sobą odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego zmarłego parafianina.

– W przypadku osoby zmarłej spoza parafii, należy mieć zgodę od proboszcza parafii zamieszkania.

– Przy zgłaszaniu pogrzebu zwyczajowo zamawia się Mszę św. pogrzebową w dniu pogrzebu.